amplau

luniau

Dragonfall  -  Gwefan swyddogol / Official web site

ut i brynnu

lyfr Ymwelwyr

ôl Adref

 

Beth mae'r cyfryngau yn dweud amdanyn ni...

Ni fedr rhywun ond bywiogi wrth wrando ar CD fel hwn, gan ei fod yn dangos cymaint o barch a brwdfrydedd sydd yna tuag at y Gymraeg yn y Cymoedd.....

Mae hi'n amlwg hefyd fod y yma grwp sydd wirioneddol yn cael amser da wrth ganu a chyfansoddi - fel sydd wedi ei brofi wrth i rywun eu gweld ar lwyfan. Yn wir, cerddoriaeth i roi gwen ar wyneb rhywun a geir gan Dragonfall.

A dweud y gwir fe fyddai Natur Bywyd yn siwr o gael croeso arbennig mewn gwledydd Celtaidd gan fod yna naws Geltaidd i'r holl gyfanwaith.

Cymru, Iwerddon, Yr Alban - pa ots? Mae hon yn gryno ddisg sydd yn siwr o apelio at bawb, boed yn Gymry ai peidio.

Dyfan Tudor BBC Radio Cymru

 
Mae sengl newydd Dragonfall, 'Dolig Dulyn / Hydref y Ddraig' hefyd wedi glanio ar ddesg y Gang. Cafodd y grwp yma o Aberdâr ymateb ffafriol iawn i'r sengl ddiwethaf, 'Yn y Cymoedd' ac mae'r sengl newydd hefyd yn debygol o greu tipyn o ddiddordeb. Cleif Harpwood gyfansoddodd eiriau Dolig Dulyn ac mae llais y gantores Helen Davies yn gwbl glir a hudolus. Gang Bangor. BBC Radio Cymru

"Capable of reaching the dizzy heights of fame reached by the Corrs.  A distinct knack of producing memorable and irresistable material which could catapult Dragonfall to major success if they're not careful." Rock 'n' Reel (Music mag)

"What a single! ..The lead singer's voice convinces you that you will never want to hear the male voice singing again. She has a gorgeous voice....Find of the month" Blue Lines (Music mag)

"I can only say that this album is NUMERO UNO, which basically means, RUN TO THE FOLLOWING AND BUY IT...." Big Issue (Mag)

"Coy vocals and a certain something mark them out as ones to watch" Folk Roots (Music mag)

"This is going to be a big hit" "perfect chill out music" Valleys Radio  (Wales) First station to playlist Cleary's Window

"A strong Celtic beat mixed with ethereal evocative qualities." Cynon Valley Leader (newspaper)
"yn bwysig ym myd cerddorol Cymru" Welsh Bands Weekly (London music mag) "Robert Davies cuts a mean lead.." Folk Roots (Music mag) Listeners voted for Cleary's Window as their "People's Choice" Lantern FM (Devon)
Dragonfall take traditional Celtic mythological stories and combine them with a modern sound to produce something special.
dias1.jpg (103654 bytes)
Llun - Stephen Davies
Cliciwch am y llun fwy (56K)

"Dragonfall are contenders for the 'next big thing' slot." Blue Lines  (Music mag)

"A top tune ... this band is going to be huge"

"A cross between the Cranberries and the Corrs"

"This lady's voice makes the hairs stand up on the back of my neck cos it's that good" Big Issue "mixes the old and the new in both music and tongue" BBC Radio Scotland (Scotland)

"a bit of class"

"Cerddoriaeth sy'n hollol modern ond draddoddiadol hefyd" Welsh Bands Weekly (London music mag)
album and single playlisted Nevis Radio (Scotland) (of the album) "some lovely stuff on there" BBC Radio Hereford+Worcester, BBC Radio Stoke, BBC Radio Shropshire
"Tuneful and pleasant with understated Celtic elements" Making Music (UK mag) "playlisted it as soon as we heard it" "very impressed" Cleary's Window was played by more than 30 stations and was playlisted on at least 15 - we've estimated 1000 - 3000 plays
"It is with joy that we introduce Dragonfall to American audiences... gentle wistfulness and meld of pop lyrics and Welsh legend" Celtic Beat (American Mag) "The single Just Have Fun shines with more than its fair share of melodic immediacy and sublime voice of Helen Davies adds to the attraction" Rock 'n' Reel (music mag)
"Celtic - but with the Welsh influences, just that little bit different" "Os rydych chi am wrando ar un o'r caneuon mwyaf rhamantus erioed, ceisiwch y golygus 'Forever'" Welsh Bands Weekly (London music mag) "I have to listen to stuff because its my job, but this album I will listen to for pure pleasure" "excellent single, by hook or by crook I will play you as often as I can"
Media quotes are only attributed for broadcasts, published articles or by permission.
Hoffen ni ddiolch i bawb am eu cefnogaeth a pob peth hyfryd maen nhw'n dweud amdanyn ni.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  
Samples, text, images, etc. used on these pages ©Copyright R & H Davies & may not be used without permission . All rights reserved.
Go on...  You know you want to Diolch am ymweld â ni. Os oes sylwadau neu neges gyda chi, Byddwn yn falch i glywed oddi wrthoch chi...