amplau

luniau

Dragonfall  -  Gwefan swyddogol / Official web site

ut i brynnu

lyfr Ymwelwyr

l Adref

 

Cerddorwyr Dragonfall...

 

Helen Davies   Llais & Synth
Rob Davies   Prif Gitar & Chefnlais
Angharad Davies   Synth & Chefnlais
Saul Williams Bs
March blue eyesatt Davies Drymiau
 

 

Hen gerddorwyr...

Steve Jones   Bs
Foreverrank Connor-Hughes Drymiau
John Pulman   Bs ar yr albwm cyntaf
Greg Haver   Drymiau, cynhyrchydd, peirianydd
Gareth Preest   Gitar Rhythm ar yr albwm cyntaf
Peter Cowan   Bs ar yr albwm cyntaf
 Steve Chandler   Drymiau
Elliot Bennet Drymiau'n fyw

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Helen Davies -

Prif lais, cyfansoddwraig, synth 

Mae Helen yn brif lais y band ac yn un o brif gyfansoddwyr y grwp. Mae hi'n ysgrifennu bron i gyd o'r geiriau  ac yn gydcyfansoddu'r cerddoriaeth gyda Rob.

Mae Helen yn afaelgar wrth ysgrifennu - mae'r geiriau yn llifo heb ymdrech - ond maen nhw wastad yn dwfn. (gwelwch ei  storiau tu l y caneuon.).

Mae hi'n canu'r piano, peth gitar a rhai chwyth offer pren. 

Ar y albwm cyntaf roedd hi'n defnyddio Alesis QS6 a Korg M8.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Rob Davies -

Prif gitar, cyfandsoddwr, cefnlais

Mae Rob yn brif gitarydd ac yn un o brif gyfansoddwyr. Mae e'n cydysgrifennu'r cerddoriaeth gyda Helen (yn ychwanegu dim ond gair nawr ac yn y man achos bod "Helen yn llawer gwell").

Mae ganndo fe gasgliad bach o gitarau gwhanol. Ar gyfer yr albwm cyntaf defnyddiodd e '72 Stratocaster,  Ovation electroacoustic 12 string ac Ibanez acoustic. Mae e'n defnyddio Peavey amplification achos bod e'n hofffi'r harmonics mae'n creu ar gyfer synau glan.  Mae effeithiau yn cael eu defnyddio yn graff gyda Boss ME-8.

Mae Rob yn trefnu'r gerddoriaeth ar stwdio carftref. Mae e'n cyfansoddu yn bennaf ar gitar ond hefyd yn defnyddio allweddellau, cyfrifiadur a pheriant drwm i ddatblygu'r caneuon digon gyda Helen cyn iddyn nhw eu chyflwyno nhw i'r band. 

Fe ganodd e gefnlais ar nifer o'r traciau ar yr albwm cyntaf a cydgynhyrchood yr albwm gyda Greg.

Fe adeiladodd e y safle we hefyd.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Angharad Davies -

Cefnlais, drymiau, allweddellau ac offerynnau taro

Fe ganodd Angharad gefnlais ar nifer o draciau ar yr albwm cyntaf ac bydd hi'n gwneud cefnlais ac allweddellau ar yr albwm newydd.

Mae ei llais nodweddol wedi ychwanegu'n fawr i'r swn y band. Mae ganddi hi fedr o greu cytgordi hardd. Mae hi'n canu'r ffidil yn dda, (roedd hi'n canu'r ffidil yn fyw gyda ni) . Fe gymerodd hi drosodd ar yr allweddellau o Helen ar gyfer perfformiadau byw.  Ei hoff offeren yw'r drymiau.  Uchelgais Angharad yw chwarae'r drymiau cystal Greg..

 

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

aul Williams -

 

Bas

Ymunodd Paul ar ol i Steve adael.

Mae e'n gerddwr da ac wedi chwarae gyda nifer o fandiau. Roedd dim ond wythnos gyda fe i ddysgu'r set ar gyfer 'Sesiwn Fawr' Dolgellau. Aeth y gig yn dda iawn ac roedd rhaid iddo wneud ei gyfweliad radio cyntaf yn syth ar ol y gig.

Mae ganddo sens o hiwmor arbennig sy'n ffito yn dda gyda'r gweddill!

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

March blue eyesatt Davies -

Drymiau

Dechhreuodd Matt chwarae gyda ni ym mis Tachwedd 2003. Mae fe'n chwarae nifer o offerynau gan gynnyws gitar, ffliwt a bs.

Yn ei amser sbr mae fe'n actio mewn drama a phantmeimau.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

 

Hen Cerddorwyr Dragonfall...

Steve Jones - Bs

Steve Jones yw'r canwr bs newydd ers Ionawr 2000. Bydd e'n chwarae ar gigs ac ar yr albwm nesaf..

Dyma ailbrofiad Steve o weithio gyda Rob a Helen, roedd e'n aelod o "Fragile Earth".  Mae e'n brofiadol ac hefyd wedi chwarae gyda Quest yn y 1980au.

Roedd rhaid i Steve adael oherwydd resymau teuluol ym 2002. Rydyn ni dal yn ffrindiau agos iawn.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  
     

 

rank Connor-Hughes -

Drymiau

Frank oedd drymwr gyda'r band . Mae e wedi chwarae gyda nifer o fandiau yn y gorffennol ond mae e wedi rhoi e "siorts roc" i ffwrdd i chwarae gyda ni! Mae e'n hollol wallgof .........

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Greg Haver -

Drymiau, Offerynnau taro,Cynhyrchydd/peirianydd.

Mae Greg yn "honourary dragon", - mae'n anrhydedd i ni chwarae gydag e. I ni Greg yw'r gorau ym meth mae e'n ei wneud.

Roedd Greg yn chwarae'r drymiau ac offerynnau taro fel cerddor sesiwn ar yr albwm cyntaf ac bydd e'n chwarae ar yr ail albwm ac yn fyw.

Mae Greg wedi bod yn llwyddianus fel drymwr mewn nifer o bandiau ond yn canolbwyntio ar ei waith rhedeg stwdio a label recordio - 'Big Noise Recorders' yn Nghaerdydd.

Roedd Greg yn cyd-gynhyrchu'r albwm cyntaf gyda Rob ac fe wnaeth e y mwyafrif o'r waith peiriannu hefyd. Fe wnaeth e'r cymysgiadau terfynnol i gyd. Bydd e'n cynhyrchu'r albwm newydd.

Mae Greg wedi gweithio gyda  Tom Jones, Catatonia, Manic Street Preachers, Super Furry Animals, 60 Foot Dolls a Derrero...

Mae e hefyd yn cyfansoddi a recordio.

Ac os dydy hynny ddim yn digon i chi, roedd e ar "Top of The Pops" ym 1989 gyda ei fand "Waterfront".......

Erbyn hyn mae e'n cael ei adnabod fel Cynhyrchydd o safon ac mae ei waith yn mynd a fe dros y byd. Ond mae e dal yn gwneud amser ar gyfer ei ffrindiau yn Dragonfall.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Gareth Preest - Gitar rhythm

Cyn aelod o "Gobaith" ailymunodd  Gareth hanner ffordd trwy'r albwm cyntaf. Roedd e'n chwarae gitar rhythm ar nifer o'r traciau.

Basai Gareth wedi chwarae ar fwy o draciau tasai e ddim fod wedi dorri ei arddwrn ac ysgwydd! .

Ar yr albwm cyntaf mae e'n defnyddio Ovation Celebrity 6 string ac Ovation electroacoustic 12 string.

Yn fyw mae e'n defnyddio effeithiau Boss ME-8 a Marshall amplification.

Symydodd swydd Gareth i Swindon ac roedd rhaid iddo fe adael y band. Rydyn ni'n dal i fod yn ffrindiau agos iawn.Erbyn hyn mae e'n dad i dwy ferch annwyl.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Peter Cowan - Gitar bs

Cyn aelod o "Fragile Earth" fe ailymunodd Pete hanner ffordd trwy'r albwm cyntaf. Roedd e'n chwarae ar bump trac.

Mae e'n chwarae drymiau yn dda hefyd (roedd e'n chware drymiau gyda ni yn Fragile Earth). Ta waith, y bs yw ei hoff offeren e.  (Yn enwedig achos mae'n haws i gario o gwmpas a setio lan!)

Dydy un band ddim yn digon iddo fe, felly mae e'n chwarae gyda llawer o fandiau.

Mae e hefyd yn cyfansoddi a recordio.

Yn anfoddus mae e'n gweithio ar ben arall y byd - Leeds, sy'n gwneud e'n anarferol iddo fe gario ymalen gyda Dragonfall. Rydyn ni'n cadw mewn cysylltiad ac yn ffrindiau agos.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Plliot Bennet - Drums

Ymunodd Elliot 'r band ar l i'r albwm cyntaf cael ei rhyddhau ac roedd e'n chwarae yn fyw gyda ni ar y radio a'r teledu.

Mae' e'n drymwr ardderchog ac hefyd yn chwarae offerennau taro..

Mae e'n chwarae gyda nifer o fandiau ac yn dwli ar jaz, ei deulu a'i dwy gath..

Mae e'n cyfansoddi.

Roedd ei ymrwymiadau eraill wedi ei gorfodi i adael y band  (ar dermau da - dim dadlau). Rydyn ni'n gobeithio bydd popeth yn troi allan yn dda iddo. Mae gyda fe mwy na digon o dalent i lwyddo.

Erbyn hyn mae e'n gweithio fel athro / tiwtor. Rydyn ni dal mewn cysylltiad ac yn ffrindiau da.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

John Pulman - Gitar bs

Cyn i Pete ymuno a'r band roedd  John yn chwarae fel cerddor sesiwn a fe chwaraeodd e ar 6 trac ar yr albwm cyntaf.

Mae John wedi chwarae gyda nifer o fandiau. Ei proseict ar hyn o bryd ydy   Pink Assassin. Mae nhw'n gwneud yn wych ac hyd yn oed wedi cyraedd y siartiau indi. Rydyn ni'n ffrindiau da. Pob lwc iddyn nhw.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  

 

Steve Chandler - Drymiau df-stevec.gif (32972 bytes)

Ymunodd Steve Chandler ar band ym mis Ionawr 2000. Roedd e'n chwarae gyda ni am gwpl o gigs ond roedd angen ei fand arall Celtic Spirit a'r fusnes fel siopwr cerddoroiaeth fwy o'i amser. Mae e'n chwarae gitar, allweddellau, bs a phopeth sy'n aros yn llonydd!

Pob lwc yn y dyfodol Steve!

 
df_ani.gif (6108 bytes)  
Samples, text, images, etc. used on these pages Copyright R & H Davies & may not be used without permission . All rights reserved.
Go on...  You know you want to Diolch am ymweld ni. Os oes sylwadau neu neges gyda chi, Byddwn yn falch i glywed oddi wrthoch chi...