English Site

amplau

luniau

Dragonfall  -  Gwefan swyddogol / Official web site

ut i brynu

lyfr Ymwelwyr

  ôl Adref

 

Croeso i wefan Dragonfall

 

Cafodd y grwp yma o Aberdâr ymateb ffafriol iawn i'r sengl ddiwethaf, 'Yn y Cymoedd' ac mae'r sengl newydd hefyd yn debygol o greu tipyn o ddiddordeb. Cleif Harpwood gyfansoddodd eiriau Dolig Dulyn ac mae llais y gantores Helen Davies yn gwbl glir a hudolus. Gang Bangor. BBC Radio Cymru

 

 

Newyddion

Ein albym newydd "Carreg" ar werth nawr.

Mae e'n gryno ddisg dwbl gyda 9 trac newydd sbon yn y Gymraeg ac yn Saesneg a 3 thrac ychwanegol yn y Gymraeg. Mae e wedi ei brisio fel cd sengl.

Hyd yn hyn mae adborth o ffans a'r radio wedi bod yn bositif iawn. Gobeithio bydd e'n eich plesio.

Mae'r nofel gan Helen, "The Emperor and the Butterfly" ar gael nawr oddi wrth nifer o wefanau gan gynnwys amazon. Mae hi ar daith yn siarad am y nofel - am wybodaeth am y daith gwelwch ei gwefan.

Gweler tud ut i brynu i'w phrynu gyda cherdyn credit neu siec.

 

Gellir derbyn cardiau credyd ar dudalen brynu

 

Beth sydd yma.......

CDs, Posteri, Crysau-T. 
Samplau am ddim
Y storiau tu ôl i'r caneuon
Dywedwch wrthyn ni beth yw eich barn chi am y safle we hon.
Beth mae'r cyfryngau wedi bod yn dweud amdanyn ni?
Pwy sy'n gwneud beth?  A gyda beth?
Lluniau o'r band
Pwy ydyn ni ac pwy oedden ni?  Mae'r gwybodaeth i gyd yma.
Y mwclus ar flaen yr albwm.
Tipyn bach o hwyl a sbri

 

Diolch i BBC Radio Cymru am eu cefnogaeth unwaith eto. Yn arbennig i Jonsi, Gang Bangor a Daf Du

Diolch hefyd i "Sain Y Gogledd" ar Marcher FM

Diolch hefyd i Charles Roberts ar Champion FM.

Diolch hefyd i ....

Radio Ceredigion

sioe Bill Hopkins ar Radio Maldwyn 

ac i Tom a Steve ar "Sain Abertawe"

Pete Jennings, BBC Radio Suffolk

Diolch i Nevis Radio yn yr Alban am eu cefnogaeth eto!

Sioe Brecwast Burst 106.6 FM (Gorsaf Radio Myfyrwyr)

a hefyd diolch i Sean - Celtic Connections

BBC Radio Scotland

GTFM Radio Cymunedol

 

Diolch i bawb am eu cefnogaeth

Rhif ymwelwyr