amplau

luniau

Dragonfall  -  Gwefan swyddogol / Official web site

ut i brynnu

lyfr Ymwelwyr

ôl Adref

 

Declan Killen (diolch)

 

Rydyn yn cael ein holi yn aml am y mwclus ar glawr "Silver Sea" sleeve, sy'n hefyd ar gloriau fewnol "Cleary's Window" a  "Just Have Fun".
Mae'r mwclus gan eurof gwyddelig

Declan Killen

 

(12 Fade Street, Dublin).

pendant.gif (4465 bytes) Enw'r mwclus ydy

"The Shield of the Celts".

 

Mae gan Helen y clustlysau a'r tlws.

 

Mae gan Declan restr eang o gemwaith aur ac arian sy'n boblogaidd gyda'r dwy ferch Dragonfall.
Mae Angharad yn dwli ar ei mwclus "Plant Lyr" tra bod Helen yn gwisgo mwclus y milenium a modrwy siap calon.
Bydd gân sydd wedi ei hysbridoli gan y mwclus ar yr albwm nesaf.
Mae'n bosib archebu'r gemwaith yn uniongyrchol o'r dyn ei hun ar  +353 1 677 0829.

 

 
df_ani.gif (6108 bytes)  
Samples, text, images, etc. used on these pages ©Copyright R & H Davies & may not be used without permission . All rights reserved.
Go on...  You know you want to Diolch am ymweld â ni. Os oes sylwadau neu neges gyda chi, Byddwn yn falch i glywed oddi wrthoch chi...